neděle, 16 červen 2024
- - - - - -
A+ R A-
  • Zveřejněno: 27. 8. 2014 21:03
  • Zobrazení: 2632

O naší MŠ

 

Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v klidném prostředí Kamenického Šenova, obklopena zelení. Zřizovatelem školy je město Kamenický Šenov. K  naší MŠ patří prostorná přírodní zelení osázená zahrada, která svým terénem odpovídá zdravému tělesnému rozvoji dětí. V roce 2024 a dále se chystá vybavení kvalitními, dřevěnými hracími prvky. Interiér školy je moderně zařízen a přizpůsoben věku dětí.

 

Provozní doba mateřské školy je od 5:45 do 15:45 hodin.

 

Dětem nabízíme a pravidelný pitný režim a jídlo ze Základní školy KŠ. Součástí denního jídelníčku je velké množství ovoce a zeleniny. Pitný režim dodržujeme celý den a v letních měsících dětem nabízíme vodu s bylinkami (máta) z naší zahrady. V letních měsících se také snažíme, aby celodenní vzdělávání probíhalo na zahradě MŠ. Pedagogičtí zaměstnanci se průběžně dále vzdělávají. 

 

V průběhu roku jsou organizovány kulturní programy, které jsou tematicky zaměřené. Navštěvujeme památky, divadla, muzea a jiná místa, která jsou inspirativní pro děti.

 

Již několikátým rokem se děti mohou zúčastnit plaveckého výcviku v Děčíně, nebo zimního bruslení v České Lípě. 

 

 

O co nám v naší mateřské škole jde především?

 

●  O hezké vztahy mezi dětmi, dospělými a naší školou.

 

●  Dobré klima školy – důvěra, partnerství, bezpečné  a domácí prostředí pro děti.

 

● O spolupráci mezi dětmi, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě. 

 

●  Uplatňování principů týmové spolupráce a prožitkového učení.

 

●  Rozvoj dětí v rámci Školního vzdělávacího programu, který navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

 

●  O otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů.

 

● O individuální přístup k dítěti. Podpora rodičům a jejich dětem před vstupem do ZŠ.

 

●  O ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí).

 

●  Motivujeme děti ke sportu a zdravému životnímu stylu.

 

● Realizujeme mnoho kulturních akcí, výletů, exkurzí do přírody a jiných aktivit.

 

A HLAVNĚ CHCEME, ABYCHOM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTILI DOBŘE A VZÁJEMNĚ SI POMÁHALI...

  Mgr. Veronika Kučerová

  vedoucí mateřské školy

  e-mail: kucerova@zsks.cz

  tel.: 721 435 499

   

  Mateřská škola Pískovec

  Pískovec 909

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 465   

  721 964 912   MŠ mobil

  734 257 617   ŘŠ

  487 767 746   ŠJ

   

  č. ú. pro stravování:

    2400727742/2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

 

č. ú. pro provozné:        

    163257505/2010    

    variabilní symbol:

      909 - MŠ Pískovec

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

    3022 - sponzorský dar

 

Pověřenec GDPR:

Bc. Markéta Humpoláková, DiS

poverenec@novoborsko.cz

 

Město Kamenický Šenov

 

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

Vedení školy

Mgr. Tomáš Vlček
ředitel školy
vlcek@zsks.cz

Úřední hodiny naší školy:  
středa:    13:00 - 15:00  
čtvrtek:   10:00 - 12:00  
   

Abychom se Vám mohli plně věnovat, domluvte si návštěvu předem telefonicky na čísle ředitele školy.