úterý, 26 září 2023
- - - - - -
A+ R A-
  • Zveřejněno: 27. 8. 2014 21:03
  • Zobrazení: 2422

Charakteristika

Dvoupodlažní budova mateřské školy byla otevřena v roce 1977. V přízemí jsou šatny, kuchyň a provozní místnosti, v patře jsou třídy, umývárny a ložnice dětí. Mateřská škola je dvoutřídní. Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Kolem budovy je velká zahrada se dvěma pískovišti a prostorem pro jízdu na koloběžkách a tříkolkách. Nad budovou je větší část zahrady, kterou tvoří opravdový les. Poloha mateřské školy je velice vhodná pro pobyt dětí venku a to po celý rok. Také je výborná pro zimní sporty. Většinou je dostatek sněhu pro bobování, sáňkování a hry na sněhu. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Lesní školička“, který je zaměřen na všestranný rozvoj dětské osobnosti.

 

Náš základní cíl je vytvořit dětem předpoklady pro:

- fyzický rozvoj (zvládnout hrubou a jemnou motoriku, pohybové hry, pohyb venku)
- společenský rozvoj (vztahy mezi dětmi v kolektivu, dokázat se zapojit do her a dění v MŠ)
- duševní rozvoj (rozeznávat barvy, znát své osobní údaje, písničky, básničky, soustředit se na krátké příběhy a pohádky…)
- rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními zásadami

 

Tematické celky

Během školního roku jsou v obou třídách plněny také určené tematické celky, které se podrobně rozpracovávají v třídních vzdělávacích programech.

Tematické celky jsou zaměřeny na roční období, významné dny a svátky, přípravu dětí na vstup do ZŠ, apod. 

V těchto tematických celcích se zaměřujeme na určitou oblast (např. barvy podzimu, vánoce, příprava na vstup do ZŠ, Velikonoce, Svátek matek, dopravní výchova, apod.)  

 

Aktivity

Každý školní rok na podzim jezdíme s dětmi do bazénu v Děčíně.

Nejstarší děti se učí plavat v plaveckém kurzu, pro ostatní vymýšlejí učitelky hry ve vodě.

Ve spolupráci s MěÚ děti často vystupují na různých besedách a oslavách ve městě.

Každý rok přichází do naší mat. školy Mikuláš a čert s nadílkou dobrot a několik dní poté máme vánoční nadílku s novými hračkami.

Tradičně pořádáme vánoční koncert dětí ze školky v našem kostele.

Každý měsíc navštěvujeme dětská představení v klubu a v kině.

Také do naší mat. školy dojíždějí různé divadelní, hudební či jiné soubory a předvedou svá vystoupení přímo zde.

Každoročně navštěvujeme naši městskou knihovnu, kde probíhá beseda s paní knihovnicí o dětských a jiných knihách.

Organizujeme s dopravní policií každoroční  zábavně dopravního dopoledne.

Tradičně kolem 30. dubna „pálíme čarodějnice“ na naší zahradě spojené se zábavnou hrou na hledání pokladu v lesích v okolí mat. školy.

Navštěvujeme některou z blízkých ZOO.

Dětský den pomáhají organizovat žáci nejstarších ročníků ze ZŠ. Děti se účastní různých výtvarných i pohybových soutěží.

Na konci každého školního roku se loučíme s dětmi, které odcházejí do ZŠ, v obřadní síni našeho města za přítomnosti rodičů, učitelek, zástupců MěÚ a ZŠ.

 

Snažíme se o vstřícnou spolupráci s rodiči tak, aby nám důvěřovali.

Nejdůležitější pro nás je pocit z toho, když děti rády chodí do naší mateřské školy.

  Mgr. Veronika Kučerová

  vedoucí školky

  kucerova@zsks.cz

  721 435 499

   

  Mateřská škola

  Pískovec 909

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 465   

  721 964 912   MŠ mobil

  734 257 617   ŘŠ

  487 767 746   ŠJ

ms.piskovec@seznam.cz

   

  č.u.pro stravování:

    2400727742/2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

 

č.u. pro provozné:        

    163257505/2010    

    variabilní symbol:

      909 - MŠ Pískovec

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

    3022 - sponzorský dar

 

Pověřenec GDPR:

Bc. Markéta Humpoláková, DiS

poverenec@novoborsko.cz

 

Město Kamenický Šenov

Zřizovatelem Základní a mateřské školy je Město Kamenický Šenov

Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov    
příspěvková organizace     
náměstí Míru 616    
Kamenický Šenov, 471 14    
IČO: 498 64 653    
ID: hvnma6z    
                Ředitel:        734/ 257 617
                Zástupce:        736/ 483 062
                MŠ Pískovec:        487/ 767 465
                MŠ Mistrovická:         487/ 767 400
                Š. jídelna:        487/ 767 746
                MŠ náměstí Míru:        487/ 868 966
Úřední hodiny naší školy:  
středa:    13:00 - 15:00  
čtvrtek:   10:00 - 12:00  
   

Abychom se Vám mohli plně věnovat, domluvte si návštěvu předem telefonicky na čísle ředitele školy.